Færre ønsker kirurgi

Ved Sørlandet Sykehus i Kristiansand får pasienter med perifer arteriell sirkulasjonssvikt (PAS) tilbud om et omfattende mestringskurs. Under ledelse av karkirurg Erik Mulder Pettersen, har fysioterapeut Lina Krohg og sykepleier Ida Knudsen Wennerberg opprettholdt og videreutviklet tilbudet gjennom 10 år.

Pasientene motiverer hverandre

Kurset som holdes to ganger i året, består av tverrfaglig undervisning og gruppetrening. Målet er å gi pasientgruppa helhetlig kunnskap om egen sykdom, motivasjon til å gjøre livsstilsendringer og mestringsstrategier for å takle utfordringene de møter.

Kurset er utviklet i samarbeid med Kompetanseenhet for pasient- og pårørendeopplæring (KEPPO), fysioterapienheten og sykepleier fra karkirurgisk avdeling. I kurset holder brukerrepresentanter innlegg der de deler fra sin erfaring med sykdommen. 

Uten kunnskap om PAS, kan diagnosen oppleves svært skremmende. Fysisk aktivitet er smertefullt å utføre for pasientene, samtidig som inaktivitet kan forverre sykdommen. Derfor inkluderer kurset veiledet trening med fysioterapeuter, som innebærer 45 minutters intervalltrening to ganger i uka. Dette gir også mulighet for å utvikle et positivt fellesskap blant deltakerne, slik at de kan motivere hverandre og dele erfaringer. For å måle fremgang og motivere brukerne, gjør deltakerne en fysisk test i starten og slutten av kurset. Testresultatene er jevnt over gode. 

Kurset har hatt positiv virkning for pasientgruppen, som fremstår både tryggere på egen diagnose og har oppnådd mål de ikke trodde de kunne klare

PAS er en systemisk sykdom, noe som understreker viktigheten av helhetlig kunnskap og tiltak. Det vil si at pasientene blir anbefalt tiltak for livsstilsendringer på mange områder, for eksempel kosthold, eventuelt vektreduksjon, røykeslutt og treningsvaner. Foredragene holdes av karkirurg, farmasøyt, fysioterapeut, livsstilsendrings-coach, klinisk ernæringsfysiolog, psykologspesialist med kronisk smerte som arbeidsfelt, røykesluttveileder og brukerrepresentanter, som skal gi pasientene en bred og dyptgående forståelse av egen diagnose. Tilbakemeldinger fra pasienter brukes til kontinuerlig videreutvikling av kurset.

Anbefaler andre å gå kurset

Kurset har hatt positiv virkning for pasientgruppen, som fremstår både tryggere på egen diagnose og har oppnådd mål de ikke trodde de kunne klare. Flere av dem ønsker ikke lenger kirurgisk intervensjon etter gjennomgått kurs. Karkirugisk samarbeider med poliklinikker, som henviser pasienter til kurset. Kurset har også fått nye pasienter som følge av anbefaling fra tidligere deltakere. 

I dag er hovedmålet å fremme lignende tilbud til pasientgruppen på nasjonalt nivå, slik at flere pasienter med PAS kan oppleve mestring og få kunnskap om sitt sykdomsbilde.

Menn på tur

Livsstilsendring er lettere å få til sammen med andre!

EndoMestring

06 oktober 2023

Mestringskurs for pasienter med endometriose og kroniske smerteplager. Oslo universitetssykehus.