SpiseMOT- et levende verktøy

Ved Sykehuset i Vestfold har Barne- og ungdomspsykiatrisk intensivseksjon utviklet nettsiden «spisemot.no» - en nettressurs rettet mot foreldre og ungdom med mål om å styrke mulighet for selvhjelp og kvalitetssikret informasjon til ungdom med spiseforstyrrelser og deres foreldre. 

Fra idé til produkt 

Under arbeidet med pasientforløpet for spiseforstyrrelser ved Sykehuset i Vestfold, ble det raskt avdekket et behov for et digitalt mestringsverktøy som et supplement til behandlingen. Verktøy for selvhjelp understøttes også av Nasjonal faglig retningslinje for utredning og behandling av spiseforstyrrelser. Dette gav opphav til ideen om spiseMOT.

Ungdom og foreldre har muligheten til å lese informasjon fra den andres perspektiv, som har hjulpet dem å forstå hverandre og snakke bedre sammen

Tanken var å opprette en nettside spesielt tilpasset to ganske forskjellige målgrupper – ungdom med spiseforstyrrelser og deres foreldre. Altså en gruppe som kanskje er redd for å få hjelp, og en gruppe som er desperate etter hjelp. Med økonomisk støtte fra Helse Sør-Øst ble det utviklet en prototyp som ble testet av behandlere, pasienter og pårørende. I august 2023 ble nettsiden lansert. 

Folka som har utviklet SpiseMot

Prosjektgruppen f.v.: psykolog Charlotte Kalager Mjelde, barnevernspedagog og teknolog Even Øiestad, seksjonsleder Liv Ristvedt, psykologspesialist Unni Kvalsvik og konsulent Tanja Gammelsæther. 

spisemot.no - et levende verktøy

Nettressursen er tilrettelagt for to målgrupper med tanke på innhold, design og språk, og er mobiltilpasset slik at en kan få tak i informasjon uansett hvilken digital enhet en bruker. Nettsiden er også universelt utformet, og det jobbes kontinuerlig med å forbedre og videreutvikle leservennligheten. Innholdet er preget av korte videosnutter og tekster for å opprettholde interessen blant målgruppen. I videoene snakker behandlere og fagpersoner, ungdom og foreldre. Nettsiden inneholder også konkrete verktøy og øvelser, som hjelp til selvhjelp. Pasienter og foreldre har mulighet til å komme med sin tilbakemelding om nettsiden, slik at den kan videreutvikles i samarbeid med brukerne.

Nettsiden har fått gode tilbakemeldinger både fra pasienter og foreldre. Ungdom og foreldre har muligheten til å lese informasjon fra den andres perspektiv, som har hjulpet dem å forstå hverandre og snakke bedre sammen. Foreldre har opplevd nettsiden som en trygghet og god veileder i hverdagen. 

Selv om nettressursen i første omgang var ment som et supplement til behandlingen av pasienter ved Sykehuset i Vestfold, har også andre funnet nytte i den. For eksempel har andre helseforetak vist stor interesse for nettsiden, og selv tatt den i bruk i møte med pasienter. Også skoler og skolehelsetjenesten forteller at de bruker spiseMOT i undervisning og samtaler. Og etter at samarbeidspartnere i fagfeltet har delt informasjon om spiseMOT, har nettsiden fått mange besøkende.

Behovet for kvalitetssikret informasjon på et språk som treffer målgruppa er altså absolutt til stede, og spisemot.no møter dette behovet på mange punkter. 

Klikk på bildet, eller gå inn på spiseMOT.no for å se nettsiden

EndoMestring

06 oktober 2023

Mestringskurs for pasienter med endometriose og kroniske smerteplager. Oslo universitetssykehus.