Dette lærte vi på Nordisk webinar 4. april

Helsekompetanse/ Hälsolitteracitet/ Sundhedskompetencer

4. april 2024 møttes helsepersonell på tvers av landegrenser i 57 digitale Teams-rom. Her har du alle ressursene fra webinaret.

Webinaret ønsket å gi deltakerne innsikt i arbeid med helsekompetanse i Norge, Hälsolitteraciet i Sverige og Sundhedskompetencer i Danmark.

Alle innlegg ble holdt på eget språk, og det var god tid til dialog og flere ga innspill plenum og i chat. 

Her er foredragsholdere og deres innlegg

 • Helsekompetanse som et relasjonelt konsept 
  Hanne Søberg Finbråten, Førsteamanuensis Høgskolen Innlandet, Norge 
  Finbråtens presentasjon  

 • Hälsolitteracitet 
  Janne Agerholm, folkhälsovetare, PhD i medicinsk vetenskap,Biträdande lektor 
  vid Aging Research Center, NVS, Karolinska Institutet & Stockholms Universitet, Sverige 
  Agerholms presentasjon 
   
 • Organisatoriske sundhedskompetencer – i et kommunalt perspektiv,Sådan har vi arbejdet med det i praksis 
  Ruben Fjord Bredholt, Fysioterapeut & Cand. Mag. i Anvendt Filosofi, Lemvig Kommune, Danmark 
  Fjord Bredholds presentasjon. 

Hva tar vi med oss i videre arbeid? 

Vi fikk innspill med ønske om å holde et nytt nordisk webinar, og at det også hadde vært nyttig med gruppearbeid på tvers av landene og å dele suksesshistorier med hverandre.

Her er litt fra chatten på webinaret

 • God ide med fælles webinar - har ikke oplevet sprogudfordringer i de tre fine oplæg   
 • Er blevet bekræftet i, at vi allerede er igang med at gøre noget godt i forhold til at gøre materiale mere borger venligt 
 • Opmærksomhed på vigtigheden af de organisatoriske kompetencer og hvem der kan hjælpe ind i det - hvem har ekspertisen 
 • Tack för intressanta föreläsningar 
 • Hur viktigt det är att sprida kunskap om Hälsoliteracitet till alla! 
 • Vi arbejder med de samme ting i de 3 lande 
 • Systematisk trekke inn helsekompetanse som tema i egen organisasjon 
 • Fokus på og rammer til å reflektere rundt helsekompetanse 
 • Viktigt område att arbeta vidare med, mycket tips. Bra föreläsningar 
 • Veldig mye bra, og mye å ta med seg 
 • At det er viktig at vi fortsetter arbeidet med økning av helsekompetanse. Og viktig med å bruke brukermedvirkning i utarbeiding av nettsider, utforming med mer..  
 • Viktig med fokus på dem med lav digital kompetanse 
 • Bra forelesning, viktig tema 

Les mer om Nordisk nettverk    lenke til mandat 

 

Ressurser som ble delt i Nordisk webinar 4.4.24 

Dere finner også flere nyttige ressurser i presentasjonene fra Sverige, Danmark og Norge. 

Norge 

Helsekompetanse – kunnskap og tiltak – Helsedirektoratet 

Befolkningens helsekompetanse – Helsedirektoratet 

Ny rapport: Helsekompetansevennlige helsetjenester - Høgskolen i Innlandet 

Pasientopplæring i Helse Sør-Øst (rkppo.no) 

mestring.no - Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse 

 

Danmark 

Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom – Kvalitetsstandarder 

Redskaber (au.dk) 

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/Fagperson/Ulighed-i-sundhed/Sundhedskompetence 

 

Sverige 

www.halsolitteracitet.se  den svenska hemsidan om hälsolitteracitet 

www.patientutbildning.se  Svenska nätverket lära och bemästra 

 

Ask Me 3  

er et pedagogisk program som oppfordrer pasienter og pårørende til å stille tre spesifikke spørsmål til helsetjenesten for å bedre kunne forstå sin helsetilstand og hva de trenger å gjøre. 

 • What is my main problem? 
 • What do I need to do? 
 • Why is it important for me to do this? 

Les mer på
Ask Me 3: Good Questions for Your Good Health | Institute for Healthcare Improvement (ihi.org) 

En database for ulike måleinstrumenter for helsekompetanse:
Health Literacy Tool Shed (tuftsmedicine.org) 


Verktøy for vurdering av lesbarhet  

Suitability Assessment of Materials (SAM) (osu.edu)  

sam.pdf (aspiruslibrary.org) 

Ressursside om Teach Back-metoden 

Litteratur, øvelser og med mer:Teach Back (rkppo.no)   

Care to Translate

Det brukes en tolkeapp til enkle oversettelser på endel sykehus i Norge:  

Nytt digitalt oversettelsesverktøy til bruk i sykehus (dagensmedisin.no) 

Care to Translate | Digital healthcare translator 

Referanser delt i webinarets chat

Finbråten, H. S., Wilde-Larsson, B., Nordström, G., Pettersen, K. S., Trollvik, A., & Guttersrud, Ø. (2018). Establishing the HLS-Q12 short version of the European Health Literacy Survey Questionnaire: latent trait analyses applying Rasch modelling and confirmatory factor analysis. BMC health services research, 18(1), 506. 

Establishing the HLS-Q12 short version of the European Health Literacy Survey Questionnaire: latent trait analyses applying Rasch modelling and confirmatory factor analysis | BMC Health Services Research | Full Text (biomedcentral.com) 

Finbråten, H. S., Guttersrud, Ø., Nordström, G., Pettersen, K. S., Trollvik, A., & Wilde-Larsson, B. (2018). Validating the Functional, Communicative, and Critical Health Literacy Scale Using Rasch Modeling and Confirmatory Factor Analysis. Journal of Nursing Measurement, 26(2), 341-363. 

Validating the Functional, Communicative, and Critical Health Literacy Scale Using Rasch Modeling and Confirmatory Factor Analysis | Springer Publishing 

Le, C., Finbråten, H. S., Pettersen, K. S., Joranger, P., & Guttersrud, Ø. (2021). Befolkningens helsekompetanse, del 1. The International Health Literacy Population Survey 2019-2021 (HLS19) (Rapport IS-2959). Helsedirektoratet. 
HLS19-rapport_Befolkningens helsekompetanse del I (helsedirektoratet.no) 


O’Hara, J., Hawkins, M., Batterham, R., Dodson, S., Osborne, R. H., & Beauchamp, A. (2018). Conceptualisation and development of the conversational health literacy assessment tool (CHAT). BMC health services research, 18(1), 1-8.

Conceptualisation and development of the Conversational Health Literacy Assessment Tool (CHAT) | BMC Health Services Research | Full Text (biomedcentral.com) 


Wahl, A. K., Hermansen, Å., Osborne, R. H., & Larsen, M. H. (2021). 
A validation study of the Norwegian version of the Health Literacy Questionnaire: A robust nine-dimension factor model. Scand J Public Health, 49(4), 471-478. https://doi.org/10.1177/1403494820926428 

A validation study of the Norwegian version of the Health Literacy Questionnaire: A robust nine-dimension factor model - Astrid K. Wahl, Åsmund Hermansen, Richard H. Osborne, Marie Hamilton Larsen, 2021 (sagepub.com) 

SyktBra Webinarer, mai og juni

15 april 2024

Invitasjon til to webinarer basert på beste pasient- og pårørendetiltak i to av våre sykehus i Helse Sør-Øst. Disse ble nominert til SyktBra prisen i fjor. Nå gir de webinar for å fortelle mer