Hvordan bruke

Digitale undervisningsrom

Det er lurt å bruke tid til å øve og teste digitale rom.
Kursleder

5 råd fra praksis

 1. Undersøk hvilke digitale undervisningsrom dere kan benytte
 2. Finn fram eller skaff det utstyret dere trenger  
 3. Teknisk support - hvem gir det der dere jobber
 4. Test med deltakere  og undervisere før opplæringen
 5. Øv med kollegaer
 1. Undersøk hvilke digitale møterom dere kan benytte i helseforetaket

  Helseforetakene har godkjent ulike løsninger. Undersøk derfor hvilken løsning som er godkjent for opplæring av pasienter og pårørende
  Se demonstrasjon av Join og Whereby lenger ned på denne siden

 2. Finn fram eller skaff det utstyret dere trenger 

  PC, ekstra mikrofon, webkamera og skjermer er det dere trenger dersom dere skal bruke eget kontor
  Allerede etablerte videokonferanserom kan brukes der det er fastmontert utstyr. Slike rom har ofte lyddemping og godt lys.
  Tenk bakgrunn i rommet. Sjekk ut med helseforetaket om det er spesielle krav til bakgrunn med helseforetakets logo

 3. Teknisk support

  Undersøk hvem i helseforetaket som kan bistå med teknisk support. Det er viktig å vite hvis noe går galt midt i et kurs

 4. Test med deltakerne og undervisere før opplæringen

  Tilby både deltakerne og undervisere å teste pålogging og bruk av digitale undervisningsrom i forkant av opplæringen. Flere har god erfaring med å invitere for testing på et gitt tidspunkt noen dager før kurset

 5. Øv med kollegaer

  Øv på de tekniske funksjoner dere trenger i opplæringen; lyd, bilde, vise presentasjon, dele skjerm, åpne og låse undervisningsrom, dele deltakere inn i grupperom osv. Tips om dette får du lenger ned på denne siden.
Digitale undervisningsrom

Miniveiledere

Bruke to skjermer

15 april 2021

Få bedre oversikt i digitale møter, bruk to skjermer!