Hva er helsekompetanse?

09 juni 2021

Helsepersonell skal bidra til å øke helsekompetansen i befolkningen. Lytt til overlege Wasim Zahids erfaringer og møte med dette nye begrepet.

Digitalt kurs for pasienter med Diabetes 1

03 juni 2021

I kurset deler pasienter sine erfaringer. Målet er at det skal motivere andre med Diabetes 1 til å lære seg karbohydrattelling - en viktig teknikk for å få jevnt blodsukker.

Pårørende - trenger vi en egen strategi?

25 mars 2021 || Anette Strømsbo Gjørv

- Det er veldig viktig at pårørende sees som en ressurs, sier Torill Knutsen Øy. Det kan faktisk handle om liv og død for pasienten.